STABU open brief
Javascript is uitgeschakeld

STABU open brief

Geplaatst: 22-05-2017
STABU open brief

EDE - Afgelopen dagen is er ophef ontstaan over een enquête die Kubus onder haar relaties heeft gehouden naar het gebruik van Bouwbreed. Uiteraard staat het iedereen vrij om onderzoek te doen en de resultaten daarvan te publiceren, maar het artikel dat geschreven is op basis van dit onderzoek is zo venijnig en de reacties uit de markt zo verbaasd, dat we ons genoodzaakt voelen hier middels deze open brief op te reageren.

Beste relaties van STABU,

Reacties uit de markt op de publicatie van Kubus
We kunnen beginnen over de statistische gegevens, het aantal respondenten of de onderzoekspopulatie, maar daar zit niet de kern van het probleem van deze publicatie. Het venijn zit in het uit het verband trekken van resultaten en de manier waarop deze enquête met grote koppen de markt in is geslingerd. We zijn blij met de reacties die we kregen van velen van u, die het onderzoek hebben gelezen en tot een genuanceerdere conclusie kwamen. Helaas zijn er ook veel partijen die zeer geschrokken reageren en zelfs voornemens zijn om hun abonnement bij STABU op te zeggen. Daarmee wordt niet alleen STABU ernstig benadeeld, maar de hele sector gaat daar hinder van ondervinden, want dat zou betekenen dat een standaard systematiek ter ziele zal gaan die ontwikkeld is voor en door de bouwbranche.

De adoptie van Bouwbreed
Het is inmiddels bekend dat de adoptie van Bouwbreed niet zo snel gaat als gewenst. Dit heeft een aantal oorzaken en wij hebben hier meerdere malen de hand voor in eigen boezem gestoken en open en eerlijk gecommuniceerd over wat er wel werkt en wat niet. Wij krijgen veel positieve reacties op verbeteringen aan Bouwbreed. Toch gaat één en ander niet zo snel als gewenst en zeker niet zo snel als waar de markt recht op heeft. Dit is te wijten aan het feit dat wij een kleine stichting zijn, met beperkte capaciteit en budget. Wij dekken onze kosten vanuit licentie inkomsten en werken zoveel mogelijk kostendekkend.

Bouwbreed, ontwikkeld als de aansluiting op BIM
De verandering van STABU2 naar Bouwbreed was (helaas) nodig, met name om aan te kunnen blijven sluiten bij ontwikkelingen als BIM. Sinds de lancering van Bouwbreed en de feedback die we daaruit kregen, zijn we aan de slag gegaan met de verbeteringen op basis van de wensen vanuit de markt. Wij publiceren hier regelmatig over via onze website en onze nieuwsbrieven. Een van de recente aanpassingen is het opnemen van de NL/SfB systematiek, waar veel behoefte aan was.

Struikelblok
Het grootste struikelblok van Bouwbreed zit niet in de content, deze wordt als goed bestempeld. Aan de classificaties, de wijze waarop de content gerangschikt is en benaderd kan worden kan nog het één en ander verbeterd worden. Het platform, het standaard project/gebouwdossier (voorheen besteksformaat) is weliswaar anders dan men gewend was, maar wordt ook niet betwist. Het grootste struikelblok zat in het gebruik van de door ons ontwikkelde basissoftware, waardoor men bij de lancering geen goed beeld kreeg van wat men met Bouwbreed allemaal kan. Van een gewoon klassiek bestek met de alom bekende “werksoorten” tot het opstellen van complete gebouwdossiers bij BIM-projecten. Veel van de kritiek op de basissoftware van Bouwbreed is inmiddels verholpen door LEVI-9, een gerenommeerde IT-dienstenleverancier. Maar door de begrijpelijke weerstand is niet iedereen ertoe gekomen om het eens opnieuw te proberen. Leren werken met een nieuwe systematiek, inclusief nieuwe basissoftware is eerlijk gezegd ook best een drempel.

Samenwerking met softwarehuizen en klankbordgroep
Er zijn veel softwarehuizen die de content en systematiek van Bouwbreed ontsluiten. We zijn erg blij dat Systhema met nieuwe webbased besteksoftware is gekomen op basis van Bouwbreed en dat er CAD-leveranciers als ICN en CAD&Company zijn die een koppeling van Revit met Bouwbreed mogelijk maken. Op veler verzoek wil ook Briefbuilder een traject met ons aan gaan om Bouwbreed te ontsluiten. Kortom wij zijn ervan overtuigd dat wanneer men de stoute schoenen durft aan te trekken om met Bouwbreed aan de slag te gaan, dit na enige gewenning tot enthousiasme gaat leiden. Wij beseffen ons dat het een investering vraagt in het omzetten van moederbestekken, het leren omgaan met een nieuwe ordening en nieuwe software. Wij hebben dit, zoals al eerder en vaker aangegeven onderschat. Samen met de onlangs opgerichte klankbordgroep werken we gestaag door aan het verbeteren van het gebruik en de inhoud van Bouwbreed en helpen u graag bij dit proces.

BIM, BAM, BOOM
Toch zijn we nog lang niet waar we willen zijn met Bouwbreed. De potentie zit met name in het gebouwdossier. Een informatiemanagement tool waarin informatie kan worden toegevoegd en onttrokken in de gehele levenscyclus van een bouwwerk. Van BIM (Bouwwerk informatie Model), via BAM (Bouwwerk Assemblage Model) naar BOOM (Beheer Onderhoud Optimalisatie Model). Een gebouwdossier dat wordt opgebouwd vanuit functie, via prestatie naar techniek. Van Programma van Eisen, via bestek (contract) naar een gebouwdossier. Ofwel Bouwwerk Informatie Management in de breedste zin van het woord. Daarom presenteren we Bouwbreed, onze database met concepten dan ook als “de i in BIM”. Die potentie willen we graag ten volle benutten, maar daarvoor moeten we nog veel werk verrichten. En dat kan alleen wanneer de markt in ons blijft geloven.

Wij hebben in het verleden fouten gemaakt en die zullen we ongetwijfeld nog wel weer eens maken. Maar zonder fouten geen vooruitgang. Wij vragen en hopen op uw vertrouwen en bereidheid ons te helpen de systematiek verder te verbeteren. Wij hopen dat u onze systematiek blijft gebruiken. Of u nu licentiehouder bent of fabrikant. Met elkaar kunnen we een moderne, toekomst vaste systematiek/database ontwikkelen voor het maken van bestekken, project- en gebouwdossiers.

Bel of mail me gerust persoonlijk als u wilt reageren of als u vragen heeft.

Met vriendelijke groet,

Marc Verhage
Directeur STABU

mverhage@stabu.nl
06-46402572

Overig bouwtechnieknieuws

 

Onze partners

  • Reynaers Aluminium
  • ROCKWOOL
  • Roval Aluminium
  • Sterk Beton
  • Struyk Verwo Infra
  • Tonzon
  • Kingspan Unidek
Sluit deze advertentie